TFK-Erdély-DOMUS


Talajerózió és földcsuszamlások kockázatának kitett területek
feltérképezése az Erdélyi-medencében

 

A talajpusztulás és talajerózió a XXI. századi társadalom egyik legnagyobb problémáját jelenti, hisz a népességnövekedés maga után vonja a fogyasztás növekedését, ami direkt vagy indirekt módon érinti a termőtalajt. Az élelem előállításában döntő szerepet kap a termőtalaj, ami évről évre egyre nagyobb mértékben csökken a túlhasználás, a nem megfelelő megművelés, a szennyezések következtében. Az eddigi kutatások azt mutatták ki, hogy ha ez a tendencia folytatódik, akkor 60 éven belül termőföld nélkül marad az emberiség. Ez óriási harcot fog jelenti a túlélésért, épp ezért szükséges minél nagyobb figyelmet tulajdonítani a talaj védelmére és helyreállítására.

 

A pályázat célja

1. Feltérképezni a talajeróziónak és talajpusztulásnak kitett területeket az Erdélyi medencében figyelembe véve a következő tényezőket: a csapadék eróziós munkája, a talaj erodálhatósága, topográfiai tényező, a növényzettel való borítottság, az területhasznosítás.
2. A fölcsuszamlások kockázatának kitett területek feltérképezése, a már létező kutatásokra alapozva, figyelembe véve a következő tényezőket: domborzat (lejtőszög, a lejtő hossza, kitettség), klímaviszonyok, talajtípusok, területhasználat, növénytakaró.
3. Javaslatok, az Erdélyi medencében felmért, a talajeróziónak és talajpusztulásnak kitett zónák területi csökkentésének lehetőségei és megoldásai, a helyi fizikai-földrajzi adottságok függvényében.

 

Résztvevők: Horváth Csaba, Réti Kinga-Olga, Hartel Tibor

Assessing areas exposed to the risk
of soil erosion and landslides
in the Transylvanian Basin

 

Soil degradation and soil erosion in the 21st century society represents one of the biggest problems, because population growth implies an increase consumption, which affects directly or indirectly the topsoil. Soil will play a crucial role in the preparation of foods, and it decreases from year to year more and more due to overuse, improper farming and pollution. Previous research shows that if this trend continues, humanity will remain without fertile soils within 60 years. This will bring forth a fight for survival, and therefore it necessary for a greater attention to be given to the protection and restoration of soils.
The project main objective is to map the soil erosion and soil degradation of the exposed areas in the Transylvanian Basin taking into account the following factors: rainfall erosivity factor, soil erodibility factor, topography factor, vegetation coverage and also the crop management factors. Another objective is to map the areas subject to landslides, based on existing research, taking into account the following factors: topography (slope angle, the slope length, aspect), climatic conditions, soil types, land use, and vegetation cover. After resolving these two main objectives, we must make proposals to reduce the soil erosion and soil degradation of the exposed areas and also to come up with solutions depending on the local physical-geographical conditions.
Both analyses will be based on GIS modeling, the first one, the soil erosion will be analyzed with the wieldy used USLE type model implemented in Transylvania under the ROMSEM name and the second one, the landslide risk map which will be achieved with a statistical GIS model which was tested and gave satisfactory results on similar territories.


Cs. HORVATH, Kinga Olga RÉTI, Gh. ROȘIAN (2016) Assessing Rainfall Erosivity from Monthly Precipitation Data, “Air and water components of the Environment Conference” proceedings, Cluj-Napoca, p. 109-116, DOI: 10.17378/AWC2016_14

Gh. ROȘIAN, Cs. Horváth; Kinga-Olga Réti; C.-N. Boţan; Ionela Georgiana Gavrilă (2016) Assessing landslide vulnerability using bivariate statistical analysis and the frequency ratio model. Case study: Transylvanian Plain (Romania), Zeitschrift für Geomorphologie, NF Volume 60 Issue 4 (2016), p. 359 – 371, https://dx.doi.org/10.1127/zfg/2016/0404